top of page

เงื่อนไขการติดตั้งฟรี

เงื่อนไขติดตั้ง.png

สำหรับแชนเดอเลียร์รุ่นที่ระบุฟรีติดตั้ง เงื่อนไขฟรีติดตั้งเข้าเกณฑ์ดังนี้ค่ะ
ฟรี! หน้างานตรงจุดติดตั้ง เดินไฟพร้อม/มีสวิตซ์รอไว้(ทิ้งสายไฟไว้)
ฟรี! ให้ช่างติดตั้ง โยงจั๊มร่วมไฟเดิม
ฟรี! ให้ช่างติดตั้ง ติดแทนที่ไฟเดิม
ฟรี! กรณีหน้างานติดตั้ง(จากพื้นถึงเพดาน)สูงไม่เกิน5เมตร 
ฟรี! พื้นที่ติดตั้ง กทม./ปริมณฑล (ต่างจังหวัดสอบถามค่าเดินทางได้ค่ะ)

ค่าบริการเพิ่มเติมกรณีไม่เข้าเงื่อนไขด้านบน
- หน้างานสูงเกิน5เมตร 

ส่วนเกินค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
ความสูง 5.1เมตรขึ้นไป 1,000บาท
ความสูง 6เมตรขึ้นไป 2,000บาท
และพิจารณาตามความยากง่าย ของขนาด/แบบและหน้างาน

หมายเหตุ: ทั้งนี้ต้องดูหน้างานจริงประกอบ สามารถส่งภาพเพื่อปรึกษาทีมงานก่อนได้ค่ะ
 

bottom of page